Маркетингові дослідження ринку – обробка вже існуючої вторинної інформації, даних, зібраних раніше. Маркетингові дослідження ринку спираються на різні джерела інформації, що дозволяє отримувати великі обсяги даних, порівнювати і аналізувати отримані результати.

Аналіз ринку дозволяє грамотно спланувати стратегію просування товарів, уникнути непередбачених фінансових втрат і побудувати вигідні партнерські відносини з іншими учасниками комерційного процесу. Проводячи аналіз ринку, що цікавить вас продукції, ви страхуєте свій бізнес від провальних проектів, а періодичні маркетингові дослідження дозволяють скорегувати діяльність фірми у відповідності до тенденцій ринку.

Необхідність проведення дослідження:

  • Скласти загальне уявлення про ситуацію на ринку.
  • Позначити тенденції і перспективи розвитку ринку.
  • Провести конкурентний аналіз ринку.
  • Виявити структуру ринку.
  • Виявити основні канали збуту і просування продукції.
  • Встановити обсяг і ємність ринку.
  • Провести аналіз цінової політики на ринку.
  • Позначити ключові аспекти подальшого дослідження ринку з використанням якісних та кількісних методів (фокус-груп, глибинних інтерв’ю, кількісних опитувань і т.д.).